Egyedülálló és valószínűleg jó pár évtizedig vagy akár soha nem megismétlődő esemény, aukcósorozat veszi kezdetét március 27-én a Sotheby'snál. A ház aukcióra bocsátja Franklin Brooke-Hitching teljes könyvgyűjteményét. A gyűjtemény egyedülálló volta nem nagyságában, mindössze 1500 mű, hanem témájában és a könyvek ritkaságában áll. Értéke több, mint 2 milliárd forint.

A gyűjtemény a világ felfedezése, felkutatása témakörben tartalmaz köteteket, amelyek a legtöbbször expedíciók, utazások, ismert, de főleg addig még fel nem tárt területek, földrészek leírásai, térképei. A munkák sajátossága, hogy legtöbbjük gazdag képi anyagot tartalmaz, hiszen a felfedezők, utazók a leíráson túl képekben is szerették volna megörökíteni, amit láttak vagy inkább látni véltek, amit kulturális sztereotípiáik, beágyazottságuk látni engedett.


A metszetek nagyrésze monokróm, de szép számmal találhatók a kötetekben színes, jobbára kézzel színezett metszetek is.

Franklin Brooke-Hitching több mint 40 év alatt gyűjtötte össze ezt a kicsi, de annál komolyabb tudományos értéket képviselő kollekciót. A Sotheby's szakértői szerint ilyen tömény, szakmailag a legmagasabb szinten álló, számtalan világritkaságot és szinte csak kiváló állapotú munkákat tartalmazó gyűjtemény még nem volt a piacon.

A gyűjtemény kizárólag angol nyelvű munkákat tartalmaz, a művek szerzői, tárgyai között olyan nevekkel, mint Francis Drake, Walter Raleigh, Cook kapitány, Bligh kapitány, George Vancouver, Charles Darwin, John Franklin, Richard Burton, David Livingstone, Scott kapitány és Ernest Shackleton.

A Sotheby's a 2014-2015-ös években, négy részben, négy aukción, mégpedig a szerzők betűrendjében bocsátja a vásárlók elé a kollekciót, az első aukción az A-C betűkkel.

Olyan ritkaságok kerülnek kalapács alá, mint Ausztrália első nyomtatott térképe 1772-ből, amiből a világon mindössze 3 darab van. A másik két példány a British Library és a Mitchell Library, State Library of New South Wales tulajdona. A kuriózumok sorát növeli az első Alaszkában, és az első Antarktiszon nyomtatott könyv. Az 1854-ben Alaszkában, mégpedig a HMS Enterprise nevű hajón nyomtatott könyvből is mindössze 3 darab létezik a világon.

Ha röviden össze akarnánk foglalni, miről is szól ez a gyűjtemény, akkor azt mondhatnánk, nem arról, milyen volt a világ 1772-ben vagy 1835-ben, hanem arról, hogyan látták és hajtották uralmuk a világot az utazók, tudósok, felfedezők. Pontosabban, hogyan alkották meg bizonyos értelemben előre azt, amit később megláttak, feldezetek.

Hogyan írták bele magukat abba, amit még nem ismertek, és amit éppen ezért valószínűleg pontosan soha nem is ismerhettek meg. Hiszen a leírások, de főleg a metszetek nem a Másról és/vagy az Idegenről tanúskodnak, hanem arról, aki leír, lerajzol, lát, az Utazóról, a már ismertről. Mert az utazás, megismerés talán nem másról szól, minthogy csak azt látjuk, fedezzük fel, értjük- és írjuk meg, amit már eleve láttunk, megértettünk, tudtunk. Azt, amire és amihez van értelmező keretünk, formánk, sémánk, nyelvünk.

Egy bennszülött arcában írjuk újra saját magunkat.