James Joyce

James Joyce Finnegans Wake c. regénye nemcsak az író munkásságának, hanem sokak szerint a 20. századi irodalomnak is abszolút csúcsa, utolérhetetlen és felfejthetetlen komplexitású, kimeríthetetlen, rejtélyes, továbbá majdnem fordíthatatlan nyelvmű. Ha további jelzőt keresnénk a Finnegans Wake-re, akkor mint illusztrálhatatlan, illusztrációellenes, minden illusztrációval szöges ellentétben álló műként jellemezhetnénk. John Vernon Lord megpróbálta a lehetetlent.

A Folio Society kiadó ugyanis megjelentette a Finnegans Wake illusztrált kiadását. A műhöz John Vernon Lord alkotott meg 12 illusztrációt. A sok tekintetben Escher világát idéző képek, pontosabban montázsok gyakran sikerrel próbálják közvetíteni, megmutatni a mű hihetetlen rétegezettségét, komplexitását, rendszer nélküli, de inkább rendszeren túli rendszerét, allúziói, idézetei szövevényét, káoszát.

Az illusztrátor munkanaplója

A Finnegans Wake eddig sajnos magyarul pár szemelvényben létezik csak, amelyet Bíró Endre fordított, és ami egy apró könyvecskében jelent meg 1992-ben. Megjelent interjúi, nyilatkozatai szerint 2007 óta Bozai Ágota dolgozik a teljes mű fordításán.

Az illusztrátor munkanaplója


A mű első sorai a friss fordításban így hangzanak: „A vágy , a vég, a hév, a messzi, hosszú út, a hol a kor az élet / folyó folyt, haladt, maradt az Ádám-Éva mellett el, a partkanyartól az öböl-bel felé farolva, kanyarult komótosan, Commodius Vico-osusan, körfogat circulus vici párhuzamosan, vízavisz Howth Castle és Eme-kastélynak-vidéke felé.”


John Vernon Lord 12 illusztrációja: