Íjászok, 2014, 98x100 cm

Dobos Tamás M c. kiállítása az alkotótól megszokott módon rejtélyes, súlyos, analóg eredetű és igen tömör anyag. Mindössze 10 kép, de olyan képek, amelyek foglyul ejtik, nem eresztik a tudatunkat és tudatalattinkat. Dobos úgy elhajlítja a jelent, olyan tükörlabirintust alkot, amelyben szinte csak eltévedni lehet, mert ha van is Ariadné, belőle is több és nem tudható, ki az igazi és hova vezet minket.

A 10 fotó az egy évvel ezelőtti, összefoglaló jellegű kiállítás, a Septum bizonyos képeinek továbbgondolásaként, radikalizálásaként is értelmezhető. Most is analóg a kiindulópont, a képek üvegnegatívra készültek, ami az analóg archaikus technikák között egy meglehetősen nagy odafigyelést igénylő munka, amely sajátossága, hogy szinte nem lehet technikailag hibátlan képet alkotni. Az üvegnegatívon valamilyen módon mindig megjelenik a hiba, elfolyások, karcok, törések, a fotós kezenyoma stb. Dobos munkáinak fontos jellemzője, hogy tudatosan használja és aknázza ki a hibában rejlő esztétikai lehetőségeket.

40. hét, 2014, 72x80 cm

Dobos Tamás képei nemcsak technikájukba archaikusak, a megjelenített emberi alakok sem köthetők a mához, legtöbbször meztelenek vagy jelmezekben vannak. A ruhák, enteriőrök, tárgyak azonban nem egy bizonyos korhoz tartoznak, Dobos nem pl. a 19. századot akarja megidézni, hanem egy saját, nyugtalanító és időben elhelyezhetetlen, a valóságtól elhajlított vagy alternatív univerzumot. A képek a jelen, a múlt és a jövő mixtúrái, van valami archaikusan scifi jellegük.

Góbi, 2014, 46x44 cm

Legfontosabb jellemzőjük, hogy tükörképek, tükröződések. Ahogy a fotográfia egyfajta értelmezésben tükör, úgy ezek a képek a tükrön belül tükröződő világokat, emberi alakokat mutatnak fel, egy radikális és nyugtalanító ornamentikát. Dobot Tamás világa, bár szinte kizárólag az emberi alakkal dolgozik, és alapja a portré, bizonyos értelemben mégis ember nélküli, vagy emberen túli, poszthumán világ. Az ember ezeken a képeken nem valami megismételhetetlen, élő és jelentő, jelentést hordozó alak, hanem megsokszorozódó, sőt szétsokszorozódó eleme egy hűvös, ornamentális esztétikának.

"M" , 2014, 273x123 cm

Dobos világa néhol szinte fraktálszerű alakzatot ölt, pompás ember-szőnyegeket látunk, ember-mintákat. Az alakok szinte egybeolvadnak a gyönyörű és érzéki drapériákkal, nem tudni, a drapériából nő ki organikusan az ember, vagy az emberből a drapéria. A tükör-világban persze, ahogy az üvegnegatívban is, ott vannak az ugyancsak nyugtalanító hibák, kisiklások. Az Íjászok c. képen nem ugyanaz az alak tükröződik, de nem tudjuk eldönteni, ikreket látunk, vagy csak egy másik hajviseletben fotózott figurát.

Ulrich szobája, 2014, 72x76 cm


A 10 kép között egyetlen kép van, amelyik mintha egyetlen, nem tükröződő figurát ábrázolna, aki levitál, a kép címe: Levitáló farkas. Jobban megnézve azonban látjuk, itt a figura félbe lett vágva és egyik oldala egymással van tükröztetve. Egy tökéletes, tökéletesen szimmetrikus, de így soha nem létezett, fél embert látunk lebegni. Az illúzió illúziója tükröződik félelmetesen és megmagyarázhatatlanul a szemünk előtt. A fotográfia referencialitása és tükör jellege Dobos Tamás munkásságában folyamatosan alá van aknázva.

Levitáló farkas, 2014, 150x67 cm

A kiállítás számomra talán legtökéletesebb képe a Maillard háza. A kép klausztrofóbiás hangulatú és zavarbaejtő, egy párnás szobában készült, mintha a régi elmegyógyintézetek gumiszobáját látnánk. A különös, izgalmas frizurájú ülő női alak pedig megnégyszereződik. A figura félig belemosódik a háttérbe, átütnek rajta a puha falak. A néző tekintete körtáncot járni kényszerül, mert a két szélső másolat egymásra néz, a két középső a nézőre, balról jobbra, végtelen ismétlődésben jár a tekintet a kép terében a figura, figurák tekintetét követve.

Maillard háza, 2014, 102x153 cm

Dobos Tamás kiállítása gyönyörű munka. Átgondolt, tömör és perfekcionista mű. Épp annyit mond, amennyit mondani akar, amennyit mondani kell. Az installálás és a képméretek átgondoltak, elegánsak és hatásosak.

Dobos Tamás M c. kiállításának nyitva tartását augusztus 2-ig meghosszabbította a NextArt Galéria.